Negeri

KERAJAAN NEGERI SELANGOR 
Jabatan Menteri Besar Selangor
1. Dewan Negeri Selangor
2. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
3. Perbendaharaan Negeri Selangor
4. Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
5. Pejabat Tanah dan Galian Selangor (PTGS)
6. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor (SPN Selangor)
7. Sistem Pengurusan Aduan Selangor - agensi SUK Selangor
8. Pusat Latihan Awam Selangor 
Agensi Kerajaan Negeri (Agama Islam)
1. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
2. Jabatan Mufti Negeri Selangor
3. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)
4. Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor
5. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
6. Lembaga Zakat Selangor (LZS)
7. Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)
Jabatan Kerajaan Negeri
1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor (JKM)
2. Jabatan Kerja Raya Selangor (JKR)
3. Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor (JPSS)
4. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Selangor (JPBD)
5. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (JPNS)
6. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Selangor
7. Jabatan Pertanian Negeri Selangor
Pejabat-Pejabat Daerah dan Tanah
1. Pejabat Daerah dan Tanah Gombak
2. Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat
3. Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Selangor 
4. Pejabat Daerah dan Tanah Klang
5. Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Langat
6. Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor
7. Pejabat Daerah dan Tanah Petaling
8. Pejabat Daerah dan Tanah Sabak Bernam
9. Pejabat Daerah dan Tanah Sepang
Badan Berkanun Kerajaan Negeri
1. Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
2. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)
3. Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor (PADAT)
4. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
5. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)
6. Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS)
7. Majlis Sukan Negeri Selangor (MSNS)
8. Yayasan Selangor
9. Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS)
Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan
1. Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
2. Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)
3. Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)
4. Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)
5. Majlis Perbandaran Selayang (MPS)
6. Majlis Perbandaran Klang (MPK)
7. Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)
8. Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang)
9. Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)
10. Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB)
11. Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS)
12. Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)
Syarikat Kerajaan Negeri
1. Kumpulan Darul Ehsan Bhd. (KDEB)
2. Kumpulan Hartanah Selangor Bhd.
3. Kumpulan Perangsang Selangor Bhd.
4. Permodalan Negeri Selangor Bhd. (PNSB)
5. Invest Selangor Bhd.
6. Menteri Besar Incorporated (MBI)
7. Tourism Selangor Sdn. Bhd
8. Kumpulan Semesta Sdn.Bhd
9. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
10. Universiti Selangor (UNISEL)
11. Kolej Antarabangsa INPENSNo comments:

Post a Comment